آدرس: تهران, اتوبان کردستان, خیابان عطار, پلاک ۴۸

    تلفن: +(98-21)88784941

    فکس: +(98-21)88784942

    ایمیل: info@niktak.com